White Ocean

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ  ช่วง  Saturday Talk   สัมภาษณ์ คุณดนัย   จันทร์เจ้าฉาย  ผู้เขียนหนังสือ white ocean ออกอากาศทาง TNN 24 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 [.....]

Meta Secret

Meta Secret ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย สุรนันทน์ : วันนี้ผมมาเยี่ยมคุณดนัยถึงหอประชุมพุทธคยา ซึ่งเหมือนเป็นห้องประชุมและปฏิบัติธรรม  ดนัย : ยังแบ่งได้เป็น 3 ห้องย่อย ได้แก่ ลุมพินีวัน พาราณสี กุสินารา สุรนันทน์ : มีฉากกั้นเหมือนห้องโรงแรม[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top