สัมภาษณ์พิเศษ Tyler Brule กับการสร้างแบรนด์ไทย

  Bangkok Voice News ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายไทเลอร์ บรูเล ผู้บริหาร Winkrecative บริษัทที่มีชื่อเสียงในการสร้างภาพลักษณ์และออกแบบเอกลักษณ์ให้องค์กรขนาดใหญ่ระดับสากล

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top