สุดยอดเด็กไทย คะแนนโอเน็ตคณิตเต็ม100 เตรียมอุดมฯ มากสุด 7 คน

จากกรณีที่สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(สทศ.)ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งผลปรากฎว่ามีนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100คะแนน

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top