รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2555

ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 ก.พ. 55

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 ก.พ. 2555 – เกาะติดภารกิจนายกฯ – บทสรุปเรียกค่าต๋งแบงก์ รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 ก.พ. 2555 ดำเนินรายการโดย ไพศาล มังกรไชยา[.....]

การใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจ

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “การใช้ความรักในการดำเนินธุรกิจ”

การโยกย้ายข้าราชการ

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “การโยกย้ายข้าราชการ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ความรักเหนือหน้าที่ ความเมตตาเหนือยุติธรรม”

กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

ใช้ความรักเป็นการตลาด

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “Love Ocean” หรือ “น่านน้ำแห่งความรัก” ตอน “ใช้ความรักเป็นการตลาด” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกวันจันทร์ ทาง The Bangkok Voice

Talking Points by Siraphop Series (2)

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top