รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.พ. 57 – รับมือภัยแล้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.พ. 57 ประเด็น “รับมือภัยแล้ง” สัมภาษณ์พิเศษ นายเลิศโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประธาน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ก.พ. 57 – เจราจา…คือทางออกจริงหรือไม่

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ก.พ. 57 ประเด็น “เจราจา…คือทางออกจริงหรือไม่”  สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.พ.57 – บทสรุป…ทางออกปัญหาเลือกตั้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.พ.57 ประเด็น บทสรุป…ทางออกปัญหาเลือกตั้ง สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย คณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 14 ก.พ.57 -วันมาฆะบูชา..ละชั่ว ทำดี คนไทยสามัคคี

รายการถอดสลักข่าว 14 ก.พ. 57 ประเด็นวันมาฆะบูชา .. ละชั่วทำดีคนไทยสามัคคี   สัมภาษณ์พิเศษพระมหานภันต์สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ผู้ดำเนินรายการคุณจิรภาสีตาบุตร [youtube ที่ M5VORTFmtXk] [youtube ที่ cJ6bSwvHsPw]

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ก.พ.57 – กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน..ทวงคืนกระทรวงมหาดไทย

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ก.พ.57 ประเด็น  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน   ทวงคืนกระทรวงมหาดไทย สัมภาษณ์พิเศษ นายชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ และ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ก.พ.57 – รับมือ..ภัยแล้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ก.พ.57 ประเด็น รับมือ..ภัยแล้ง สัมภาษณ์พิเศษ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิาวร  ผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 11 ก.พ.57 – ผลกระทบ”ท่องเที่ยว”

รายการ ถอดสลักข่าว 11 ก.พ.57 ประเด็น  -ผลกระทบ”ท่องเที่ยว” สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมัยรัตน์  พีระญาณ์โกเศส  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นายจิระเดช  ห้วยหงษ์ทอง  ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ก.พ.57 – สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา “วันมาฆะบูชา”

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ก.พ.57 ประเด็น สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา “วันมาฆะบูชา” ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ก.พ.57 – ไทย “หลุมดำ” อาเชียน จริงหรือไม่

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ก.พ.57 ประเด็น ไทย “หลุมดำ” อาเชียน จริงหรือไม่ สัมภาษณ์พิเศษ คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ก.พ.57 – การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ก.พ.57  ประเด็น -การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.พ.57 – วิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง

รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.พ.57 ประเด็น วิวาห์ใต้สมุทร   จังหวัดตรัง สัมภาษณ์พิเศษสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.พ.57 – ทำไมเลือกตั้ง 2 ก.พ. จึงไม่โมฆะ

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.พ.57 ประเด็น ทำไมเลือกตั้ง 2 ก.พ. จึงไม่โมฆะ สัมภาษณ์พิเศษ ประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการ การเลือกตั้ง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 29 ม.ค.57-ประเทศไทยถ้าไม่มีเลือกตั้ง

รายการ ถอดสลักข่าว  29 ม.ค.57 ประเด็น ประเทศไทยถ้าไม่มีเลือกตั้ง สัมภาษณ์พิเศษนายจาตุรนต์ ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 28 ม.ค.57 – อนาคตเมืองไทยภายใต้วิกฤติการเมือง

รายการ ถอดสลักข่าว ประเด็น อนาคตเมืองไทยภายใต้วิกฤติการเมือง สัมภาษณ์พิเศษ นายเกรียงไกร  เธียรนุกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ม.ค.57-ตำรวจเตรียมขอพื้นที่จราจรคืนจาก กปปส.

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ม.ค.57 ประเด็น ตำรวจเตรียมขอพื้นที่จราจรคืนจาก  กปปส. สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก  ผู้บังคับการตำรวจจราจร  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ม.ค.57 – เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.”กรณีเลื่อนเลือกตั้ง”

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ม.ค.57 ประเด็น เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.”กรณีเลื่อนเลือกตั้ง” สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ม.ค.57 – งานบุญเบิกฟ้า มหาสารคาม

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ม.ค.57 รายการ ถอดสลักข่าว ประเด็น “งานบุญเบิกฟ้า มหาสารคาม” สัมภาษณ์พิเศษ คุณนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ม.ค.57 – เครียดการเมือง..เสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ม.ค.57 ประเด็น-เครียดการเมือง…เสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว   สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ม.ค.57 – จุดเทียนเพื่อสันติภาพ

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ม.ค.57 ประเด็น -”จุดเทียนเพื่อสันติภาพ” สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชัญญา ชำนาญกุล กับ คุณ เฉลิม ชั่งกองมะดัน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ม.ค.57 – รับมือเหตุฉุกเฉินความรุนแรง

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ม.ค.57 ประเด็น -รับมือเหตุฉุกเฉินความรุนแรง สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 9 ม.ค.57 – “แนวทางดูแลป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วม”

รายการ ถอดสลักข่าว 9 ม.ค.57 ประเด็น -”แนวทางดูแลป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วม” สัมภาษณ์พิเศษ คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

Page 1 of 1212345...10...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top