เทศกาลใจบุญ “Street of Open Heart” ในประเทศเซอร์เบีย

  ประชาชนพากันจับจ่ายซื้อขนมในเทศกาล “Street of Open Heart” นครเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ในวันปีใหม่  เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กทารกที่เกิดใหม่ในโรงพยาบาล – 01/01/12 ภาพ + ข้อมูลจาก  ประชาชาติธุรกิจ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top