South Korean President Fires Spokesman

  South Korea’s president fired her spokesman Yoon Chang-jung after he was accused of se xually assaulting a 21-year-old intern[.....]

โอลิมปิก2012: ทีมฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือเดินออกจากสนามหลังขึ้นภาพธงเกาหลีใต้

(Time 25/07/12) ทีมนักฟุตบอลหญิงจากเกาหลีเหนือเดินออกจากสนามฟุตบอลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2012ในเมืองแกลสโกลว์หลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการแสดงธงประจำชาติเป็นธงชาติเกาหลีใต้

เกาหลีเหนือ-ใต้ ประสบภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบศตวรรษ

(Time 26/06/12) เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่างประสบภาวะแล้งรุนแรงมากที่สุดของคาบสมุทรเกาหลีในรอบศตวรรษ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top