จดหมาย SIU ถึงปชป. : นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปฏิรูปพรรค

SIU -ขอทำตัวเป็น “กัลยาณมิตร” แนะวิธีแก้ไขปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ 5 ข้อ หลังพ่ายแพ้เลือกตั้ง 6 ครั้งติดต่อกัน Siam Intelligence Unit หรือ SIU ได้เขียนจดหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ โดยแสดงความเสียใจที่พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกตั้ง และขอให้กำลังใจว่าให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาแก้ตัวอีกครั้ง เพราะพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่อยู่คู่ประชาธิปไตยไทยมานาน มีความเป็นสถาบัน และมีโครงสร้างพรรคชัดเจน[.....]

สถานการณ์ญี่ปุ่นวันนี้ ตอนที่ 2

สถานการณ์ญี่ปุ่นวันนี้ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศทาง Next Step[.....]

สถานการณ์ญี่ปุ่นวันนี้ ตอนที่ 1

สถานการณ์ญี่ปุ่นวันนี้ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศทาง Next Step[.....]

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 3

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 3 รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับคุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และคุณกานต์ ยืนยง จากบริษัท Siam Intelligence Unit จำกัด

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จาก SIU เรื่องการเปลี่ยนแปลงของจีน ออกอากาศทาง Next[.....]

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1

กระบวนทรรศใหม่จีน ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ คุยกับ คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จาก SIU เรื่องการเปลี่ยนแปลงของจีน ออกอากาศทาง Next[.....]

ดัชนีความสุข ตอนที่ 2

ดัชนีความสุข ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยกันเรื่องดัชนีความสุข ออกอากาศทาง Next Step[.....]

ดัชนีความสุข ตอนที่ 1

ดัชนีความสุข ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยกันเรื่องดัชนีความสุข ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การลดความขัดแย้ง ตอนที่ 2

การลดความขัดแย้ง ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยเรื่องการลดความขัดแย้ง ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การลดความขัดแย้ง ตอนที่ 1

การลดความขัดแย้ง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ คุยเรื่องการลดความขัดแย้ง ออกอากาศทาง Next Step[.....]

มองญี่ปุ่น

มองญี่ปุ่น รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง คุยกันเรื่องของประเทศญี่ปุ่น

15 บทเรียนชีวิต ความรัก และ ความกล้าหาญ ตอนที่ 2

15 บทเรียนชีวิต ความรัก และ ความกล้าหาญ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และคุณกานต์ ยืนยง คุยเรื่อง[.....]

15 บทเรียนชีวิต ความรัก และ ความกล้าหาญ ตอนที่ 1

15 บทเรียนชีวิต ความรัก และ ความกล้าหาญ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และคุณกานต์ ยืนยง คุยเรื่อง[.....]

Creative ตอนที่ 2

Creative ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง คุยกันเรื่อง Creative ออกอากาศทาง Next[.....]

Creative ตอนที่ 1

Creative ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง คุยกันเรื่อง Creative ออกอากาศทาง Next[.....]

Pope Joan ตอนที่ 2

Pope Joan ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง คุยกันเรื่อง Pope Joan[.....]

Pope Joan ตอนที่ 1

Pope Joan ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas by SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง คุยกันเรื่อง Pope Joan[.....]

วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จะมาบอกวิธีเล่าประวัติศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่อ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1

วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง S Ideas กับ SIU คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ คุณกานต์ ยืนยง จะมาบอกวิธีเล่าประวัติศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่อ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top