เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ? โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

จริยธรรมนักการเมือง

  ‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน จริยธรรมนักการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top