นักโทษพม่า 46 คน ได้รับนิรโทษกรรมแล้ว

(Time 02/07/12) หนังสือพิมพ์ในพม่ารายงานข่าวว่า ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้ทำการนิรโทษกรรมนักโทษ 46 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักโทษชาย 37 คนและนักโทษหญิงอีก 9 คน

ฮิลลารี คลินตัน ออกจากเมียนมาร์ด้วยท่าทีที่มีหวัง

(CNN 02/11/11) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฮิลลารี คลินตัน แสดงความชื่นชมและยกย่องนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งเมียนมาร์และอดีตนักโทษการเมือง ออง ซาน ซู จี

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top