สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร โรงแรมเอเชีย ตอนที่ 1

โรงแรมเอเชีย ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร รองประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ออกอากาศทาง Next Step Television

การจัดการ SMEs ตอนที่ 2

การจัดการ SMEs ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานที่ปรึกษา โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

การจัดการ SMEs ตอนที่ 1

การจัดการ SMEs ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานที่ปรึกษา โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 2

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Coner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ภัคพล จักรพันธุ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทางช่อง[.....]

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 1

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Coner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ภัคพล จักรพันธุ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทางช่อง[.....]

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ออกอากาศทางช่อง Next Step เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2552[.....]

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1

พลังงานทางเลือก ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ออกอากาศทางช่อง Next Step Television เมื่อวันศุกร์ที่ 20[.....]

แว่นเพ็ชร

แว่นเพ็ชร รายการ Suranand Live ช่วง Living Style โดย คุณรวิวรรณ จินดา สัมภาษณ์ คุณพุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าของร้านแว่นเพ็ชร ออกอากาศทาง Next Step Television[.....]

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2

วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณกบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ทาง Next[.....]

วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1

วันนี้ของกบ ทรงสิทธิ์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณกบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ทาง Next[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 2

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 1

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Pizza Cafe’

Pizza Cafe’ รายการ Suranand Live ตอน Living Style คุณรวิวรรณ จินดา ได้คุยกับ คุณศิขรินธาร พลายเถื่อน เจ้าของร้าน พิซซ่าคาเฟ่ ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันที่[.....]

หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2

หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล เจ้าของโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันจันทร์ที่[.....]

หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1

หลักการบริหารตามแนว “อัศวิน” ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ คุณอัศวิน อิงคะกุล เจ้าของโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันจันทร์ที่[.....]

พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า รายการ Suranand Live ช่วง Techno for Life ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ ดร.จิตรเกษม งามนิล คุยกันเรื่องพลังงานไฟฟ้า ออกอากาศทาง Next Step Television

การตลาด SME ตอนที่ 2

การตลาด SME ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ ผู้เชี่ยวชาญการตลาด SME เกี่ยวกับธุรกิจด้านการตลาด SME ออกอากาศทาง Next[.....]

การตลาด SME ตอนที่ 1

การตลาด SME ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ ผู้เชี่ยวชาญการตลาด SME เกี่ยวกับธุรกิจด้านการตลาด SME ออกอากาศทาง Next[.....]

อาร์ เอ็กซ์มอลล์ ตอนที่ 2

อาร์ เอ็กซ์มอลล์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Living Style คุณรวิวรรณ จินดา สัมภาษณ์ คุณจิตติมา เชิดชูชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็กซ์มอลล์ จำกัด[.....]

Page 3 of 612345...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top