การจัดการ SMEs ตอนที่ 2

การจัดการ SMEs ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานที่ปรึกษา โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

การจัดการ SMEs ตอนที่ 1

การจัดการ SMEs ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานที่ปรึกษา โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 2

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Coner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ภัคพล จักรพันธุ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทางช่อง[.....]

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 1

ไอเดียบรรเจิด ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Coner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ภัคพล จักรพันธุ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทางช่อง[.....]

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 2

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 1

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2

การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์พัฒน์ พิสิษฐเกษม หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1

การจัดการโลจิสติกส์ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner โดย ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต สัมภาษณ์ อาจารย์พัฒน์ พิสิษฐเกษม หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต[.....]

Change Management ตอนที่ 2

Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตรเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทาง[.....]

Change Management ตอนที่ 1

Change Management ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Conner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตรเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยชินวัตร ออกอากาศทาง[.....]

การบริหารจัดการธุรกิจ ตอนที่ 2

การบริหารจัดการธุรกิจ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ คุยกับ ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การบริหารจัดการธุรกิจ ตอนที่ 1

การบริหารจัดการธุรกิจ ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ คุยกับ ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2

หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณประเสริฐ เพชรชื่นสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาราไดซ์ ไทยแลนด์[.....]

หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1

หลักการบริหารธุรกิจ ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต คุยกับ คุณประเสริฐ เพชรชื่นสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาราไดซ์ ไทยแลนด์[.....]

นวัตกรรม ตอนที่ 2

นวัตกรรม ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ คุยกับ ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้จัดการการตลาดกิจการ CPAC กรุงเทพฯ เกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ออกอากาศทาง[.....]

นวัตกรรม ตอนที่ 1

นวัตกรรม ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Management Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ คุยกับ ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้จัดการการตลาดกิจการ CPAC กรุงเทพฯ เกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ออกอากาศทาง[.....]

การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 2

การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ สัมภาษณ์ อาจารย์นพฎล สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ออกอากาศทาง Next Step[.....]

การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดจ้าง ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Mangement Corner ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ สัมภาษณ์ อาจารย์นพฎล สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ออกอากาศทาง Next Step[.....]

รักษ์น้ำ ตอนที่ 2

รักษ์น้ำ ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ คุยกับคุณพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เรื่องเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรน้ำ

Page 1 of 212
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top