หมดลม

หมดลม ได้นั่งอ่านบทความ หนึ่งเรื่อง “10 Dying U.S. Industries” สำรวจโดย IBISWorld และโพสท์โดย Harry Bradford ซึ่งมีสถิติและรูปภาพประกอบในเว็บไซด์ข่าวของ Huffington Post แล้ว น่าสนใจ จึงขอยกมาเล่า เพราะเห็นอาจเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจต่างๆ จะได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top