ปัญหาถ่านหินสมุทรสาครจัดการยาก

  (The Nation 4/08/11) แม้เจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่านหินและผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับถ่านหินออกจากจังหวัด แต่โอกาสที่จะกำจัดถ่านหินเหล่านี้ให้หมดไปจากจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตอันใกล้ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย ผู้ประกอบการถ่านหินให้ข้อมูลว่าในการเคลื่อนย้ายถ่านหินซึ่งมีปริมาณถึง 450,000 ตัน ที่อยู่ในสต๊อกต้องใช้เวลาถึง 21 เดือน

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top