ความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่กับการแก้ไขนโยบายระหว่างประเทศ

(The Nation 3/08/11) บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ได้รับจากการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดประการสำคัญของรัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือการไม่แยกเรื่องนโยบายระหว่างประเทศออกจากปัญหาการเมืองภายใน

รัฐบาลไทยไม่พอใจท่าทีเยอรมนี

(The Nation 28/07/11) กระทรวงการต่างประเทศของไทยแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของเยอรมนีที่มีต่อคำสั่งศาลกรณีเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โบอิ้ง 737 ถูกอายัด

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top