ชาวอียิปต์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบที่ 3

(BBC 03/01/12) ชาวอียิปต์เข้าร่วมการลงคะแนนเสียงเป็นรอบที่ 3 และรอบสุดท้ายในการเลือกตั้งสภาล่าง

Why we go to polls

Much has been said and much has been offered as reasons why Thailand should not go to the polls.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top