นายกฯ ให้ผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตโลกเข้าคารวะ

  นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้คณะผู้ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตโลกเข้าคาระวะ ก่อนช่วย “แซม ยุรนันท์” หาเสียงช่วงบ่าย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top