เกมส์ใหม่บนเฟซบุค Angry Brides หวังเจาะตลาดอินเดีย

(CNN 16/01/12) มีเกมส์ใหม่ที่หวังเจาะตลาดกลุ่มเกมส์ออนไลน์บนเฟซบุคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดอินเดีย ชื่อเกมส์ที่ว่านี้คือ “Angry Brides“

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top