มูดี้ส์ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจเยอรมนีเป็นลบ

(BBC 24/07/12) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ ออกคำเตือนภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีว่ามีทิศทางเป็นลบ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกที่อาจนำไปสู่การลดอันดับความน่าเชื่อถือของเยอรมนี

มูดี้ส์หั่นเครดิตธนาคารสเปน 28 แห่ง

(BBC 25/06/12) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารประเทศสเปน 28 แห่ง จากอันดับ A3 มาอยู่ที่ Baa2 หลังจากที่สเปนได้ร้องขอกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ

S&P ลดอันดับเครดิตเบลเยี่ยม

(Time 25/11/11) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส (S&P) ทำการลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของประเทศเบลเยี่ยมในวันศุกร์ที่ผ่านมา (25/11/11)

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top