คุยกันวันเสาร์ / โมเดลกระดาษ “Boxburi”

  รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk พบกับคุณเปรม หะทัยธรรม  เจ้าของธุรกิจโมเดลกระดาษ “Boxburi”   ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  29 กันยายน  2555

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top