คุยกันวันเสาร์ / กระเป๋าแฮนด์เมด “Boru”

  รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk พบกับคุณฐิติกา บุรุษรัตนพันธ์ เจ้าของกระเป๋าแฮนด์เมด “Buru”  ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  13  ตุลาคม  2555

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top