การดำเนินธุรกิจร้านขายยาด้วย Love Ocean

                เมื่อวันก่อนได้เปิด Web Site ของ เว็บไซด์ความรู้สำหรับเภสัชกร www.competencyrx.com มีบทความใน Blog ของเภสัชกรท่านหนึ่ง คือ ภญ.พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี[.....]

น่านน้ำแห่งความรัก ความรัก…ไม่มีวันสูญสิ้น

หลากหลายแนวคิดและทฤษฎีมากมายจากกูรูผู้รู้ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งการสื่อสารบอกเล่า หรือไม่ก็แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ยังคงเป็นที่ต้องการของนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมา แต่สำหรับนักบริหารรุ่นใหญ่คงมีมุมมองที่แตกต่างออกไป เพราะเมื่อมีประสบการณ์และโตมาในเส้นทางธุรกิจมาก่อน แนวคิดและทฤษฏีการบริหารหรือสูตรความสำเร็จทางธุรกิจต่างๆ จึงเหมือนเป็นถนนสายเก่าที่มีกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคยกันมานาน ทำให้แนวคิดการทำธุรกิจทุกวันนี้ยังคงวนเวียนและบรรจบลงที่ความต้องการจะมีผลกำไรให้มากที่สุด ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดอะไร หากแต่ความรู้ในการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะไม่มีความแตกต่างไปจากทฤษฏีเดิมๆ และแม้จะมีแนวคิดที่ออกมาสนับสนุนและอธิบายถึงวิธีการสร้างกำไรด้วยรูปแบบแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปอย่าง Blue Ocean ของ W.Chan Kim และ[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 2

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Blue Ocean ตอนที่ 1

Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทาง Next Step[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top