Bikexenger นักปั่นจักรยานส่งเอกสาร

  รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday Talk กับ คุณมนตรี ฉันทะยิ่งยง และ คุณปณต พุทไธสง นักปั่นจักรยานส่งเอกสารและพัสดุ กลุ่ม Bikexenger ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

จักรยาน…เปลี่ยนโลก

สภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับโลกทุกวันนี้ทำให้เมืองใหญ่ในหลายประเทศตื่นตัวหาทางรับมือด้วยมาตรการต่างๆ การจัดการด้านจราจรเพื่อลดมลพิษในเมืองเป็นหนึ่งในมาตรการที่หลายเมืองต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการใช้จักรยานในเมือง เช่น ในประเทศเดนมาร์กหรือเนเธอร์แลนด์ที่คนเมืองนิยมใช้จักรยานมาเป็นเวลานานแล้ว หรือในประเทศโคลอมเบียที่ริเริ่ม นโยบายปรับเมืองหลวงโบโกต้าเป็นเมืองจักรยาน โดยการสร้างเครือข่ายเส้นทางจักรยานกว่า 300 กิโลเมตรเชื่อมโยงกันด้วยเงินลงทุนประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันคนเมืองหลวงนิยมขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิมถึง 20 เท่า สำหรับกรุงเทพมหานครของเราในปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มคนที่หันมาปั่นจักรยานในเมืองกันมากขึ้นและเริ่มมีแนวคิด “กรุงเทพเมืองจักรยาน” ขึ้น[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top