แผ่นดินไหว 6.8 ริคเตอร์ ทางตอนเหนือของเปรู

(Time24/08/11) เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงวัดระดับได้ 6.8 ริคเตอร์ ในเขตป่าทางตอนเหนือของเปรู แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับลึก

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top