จงแปรเปลี่ยน “ความรัก” เป็นพลังสร้างสรรค์ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ (The Kama Sutra of Business)

กุลสตรี = ชมชอบผู้ชายดี + หลงรักผู้ชายเลว + แต่งงานกับผู้ชายรวย “ความรัก” ไม่เคยมีสูตรสำเร็จตายตัว

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top