ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 ไม่รับคำร้องโครงการรับจำนำข้าวของ อ.นิด้า

  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่รับคำร้อง โครงการรับจำนำข้าวของนายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์นิด้า  โดยเหตุผลของการไม่รับคำร้อง ประการแรกคือ ไม่อยู่ในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สอง ผู้ร้อง ไม่ได้ถูกละเมิดหรือไม่ใช่ผู้เสียหาย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top