ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200 – เขต 250 คน ‘สหรัฐ’ บี้ไทยเลือกตั้ง

กมธ.ยกร่างฯ เคาะระบบเลือกตั้งยึดโมเดลเยอรมัน มี ส.ส. 450 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 250 ส.ส.สัดส่วน 200 ระบุข้อดีเสียงประชาชนไม่สูญเปล่า

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top