เครื่องมือพื้นฐานสุดของ HR: Job Description

เครื่องมือพื้นฐานสุดของ HR: Job Description คราวที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่า เราจะคุยกันเรื่องเครื่องมือ HR ทีละประเภท วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าการทำ JD ที่ดี ใช้งานได้จริงและเป็นที่ยอมรับของผู้ดำรงตำแหน่งและผู้บังคับบัญชา เขาทำกันอย่างไร Job Description (JD) หรือใบพรรณนางาน เป็นเครื่องมือพื้นฐานสุด ๆ ของ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top