“ใจ” โดย กุ๊ดจี่ พรชัย แสนยะมูล

  รอบรอบใจเรา มีใจเขาหมุนวน ใจเธอปะปน ขุดค้นใจฉัน ใจดิน ใจฟ้า ใจน้ำพัวพัน ใจจักรวาล ใจโลก ใจใคร

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top