ผีเสื้อแถบโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะกลายพันธุ์

(BBC 13/08/12) มีรายงานว่า สารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในผีเสื้อที่ประเทศญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่แถบโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ

ญี่ปุ่นเริ่มจำหน่ายอาหารทะเลครั้งแรกนับแต่เกิดวิกฤตินิวเคลียร์

(BBC 25/06/12) ประเทศญี่ปุ่นออกจำหน่ายอาหารทะเลครั้งแรกนับแต่เกิดวิกฤตินิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะเมื่อปีที่แล้ว

ญี่ปุ่นสงบนิ่งอาลัยครบ 1 ปี แผ่นดินไหวและสึนามิ

(BBC 11/03/12) ประเทศญี่ปุ่นไว้อาลัยให้กับวันครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งรุนแรงที่ปะทะเข้าทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทั้งสิ้น 20,000 ราย

สุนัขบริเวณเขตโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะถูกปล่อยทิ้งให้เสียชีวิต

(CNN 26/01/12) หากคุณยืนอยู่บริเวณเขตกักกันที่โรงไฟ้ฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ คุณจะรู้สึกได้ถึงความเงียบ เพราะเขตดังกล่าวที่ถูกจัดเป็นเขตอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีและได้กลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว

ชาวญี่ปุ่นเรียกร้องให้มีการป้องกันกัมมันตภาพรังสีมากกว่านี้

(Time 03/11/11) สตรีชาวญี่ปุ่นราว 100 คน จากเขตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะรวมตัวกันนั่งอยู่ที่หน้าที่ทำการรัฐบาลในเมืองโตเกียวเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี

โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะอาจต้องปิดตัวลงก่อนกำหนด

(CNN 18/10/11) เจ้าของโรงไฟฟ้ากล่าวว่า วิศวกรอาจต้องทำการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิชิ ก่อนกำหนดการ

แผ่นดินไหวญี่ปุ่น: พบเด็กในประเทศไทรอยด์ผิดปกติ

(BBC 10/10/11) เจ้าหน้าที่สุขภาพญี่ปุ่นเริ่มการตรวจสุขภาพเด็กกว่า 300,000 คนที่อยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top