รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 – “เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”

รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร สัมภาษณ์พิเศษ ”นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกรัฐบาล” ในรายการถึงประเด็น“เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”  

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top