คุยกันวันเสาร์ / ผ้าขนหนูและเสื้อยืดใยไผ่ แบมบิโอ (BAMBIO)

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk พบกับคุณภัทรานุช กิจเจริญ ผู้ผลิต ผ้าขนหนูและเสื้อยืดใยไผ่ แบมบิโอ (BAMBIO)  ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  17 พฤศจิกายน 2555

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top