แพทย์สหรัฐฯ สามารถรักษาเด็กติดเชื้อเอดส์ได้แล้ว

แพทย์สหรัฐเผยสามารถรักษาทารกน้อยวัยสองขวบครึ่งจากรัฐมิซซิซิปปี้ที่ติดเชื้อเอดส์จากมารดาแต่กำเนิดให้หายขาด และปราศจากการให้ยาใดๆมาปีกว่าแล้ว

เพียงแค่จูบ!ก็ติดเอดส์สายพันธุ์ใหม่ ลูกผสม ..เติบโตได้ ในน้ำลาย!

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่สามารถทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนี้ถึงแก่ชีวิตได้นั้น

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top