อาหารเรียกแขก โดย น.พ.กฤษดา ศิรามพุช

    คนไทยเราคุ้นเคยกับอาหารที่จัดเป็นสำรับดีมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาเราก็เริ่มรับวัฒนธรรมการกินเข้ามาด้วย มีหลายชาติที่มีพิธีรีตองก่อน “กินจริง”

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top