คอลัมน์นิสต์ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คอลัมน์นิสต์ คอลัมน์ หน้า 3 ไทยรัฐ   มัวเมาอำนาจ ประเทศชาติสะดุด

คอลัมน์นิสต์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คอลัมน์นิสต์ คอลัมน์ หน้า 3 ไทยรัฐ   เคลมผลงาน “เอาอยู่”

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 ไม่รับคำร้องโครงการรับจำนำข้าวของ อ.นิด้า

  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไม่รับคำร้อง โครงการรับจำนำข้าวของนายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์นิด้า  โดยเหตุผลของการไม่รับคำร้อง ประการแรกคือ ไม่อยู่ในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สอง ผู้ร้อง ไม่ได้ถูกละเมิดหรือไม่ใช่ผู้เสียหาย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top