ได้ข้อยุติ! ช่อง 3 อนาล็อกยอมออกอากาศคู่ขนานแล้ว

หลังจากที่คณะตุลาการศาลปกครองกลาง โดย นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการเจ้าของสำนวน ในคดีที่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top