สะล้อ ซึง ห้อยอ้อ

ายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง OTOP UPDATE คุณเอกวัฒน์ หอมเศรษฐี คุยกับคุณจีรศักดิ์ ธนูมาศ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง “สะล้อ ซึง ห้อยอ้อ” อ.ลอง จ.แพร่

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top