รายการ ถอดสลักข่าว 21 มี.ค. 2556 – ทางออกปัญหาค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข

รายการ ถอดสลักข่าว 21 มี.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ์ -ทางออกปัญหาค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข lสัมภาษณ์ นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    

รายการ ถอดสลักข่าว 14 มี.ค. 2556 – “ทิศทางราคาทองคำ”

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 มี.ค. 2556   ดำเนินรายการโดย คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ์ – “ทิศทางราคาทองคำ” สัมภาษณ์นายจิตติ  ตั้งสมิทธิ์ภักดี  นายกสมาคมค้าทองคำ

รายการ ถอดสลักข่าว 7 มี.ค. 2556 – บทบาทสภาวิชาชีพกับการผลิตบัณฑิต

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ์   – บทบาทสภาวิชาชีพกับการผลิตบัณฑิต – สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 29 พ.ย.2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 29 พ.ย.2555   – ตำรวจสลายม๊อบทำเกินไปหรือไม่ ?     by  The Bangkok Voice News รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2555

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 15 พ.ย.2555   – การบริหารจัดการน้ำ เพื่อปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน       by  The Bangkok Voice News รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 8 พ.ย.2555

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 8 พ.ย.2555   – รัฐสภาจังหวัด ช่องทางการมีส่วนร่วม     by  The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2555   – จิตอาสา “วิถีคนกล้า” กับ เครือข่าย ธรรมอารมณ์ดี     by  The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2555   – แก้ปัญหา “เด็กแว้น”     by  The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2555   สัมภาษณ์พิเศษ สุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน บทบาทกรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำ     by  The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2555   สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิกุล ทักษิณวราจาง  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณพีท น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเฟรนไซส์ต่างประเทศ บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ในประเด็น ส่งเสริมธุรกิจเฟรนไซส์ไทย[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2555

  รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2555   – รัฐคลอด 6 มาตรการรับมือภัยเสรษฐกิจ – สัมภาษณ์พิเศษ สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กับนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ์[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2555

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2555   ดำเนินรายการโดย  สุภาดา วิจักรชัยวงศ์ by  The Bangkok Voice News รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2555

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2555   ดำเนินรายการโดย สุภาดา วิจักรชัยวงศ์ by  The Bangkok Voice News

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top