เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ? โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

  ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน การเตรียมแผนการเงินประเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

จริยธรรมนักการเมือง

  ‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน จริยธรรมนักการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

สิทธิการตาย

‘Talking Points by Siraphop Series (9) ตอน สิทธิการตาย’ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

การใช้ดุลพินิจ

‘Talking Points by Siraphop Series (8) ตอน การใช้ดุลพินิจ’ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง www.bangkokvoice.com

การขอพระราชทานอภัยโทษ

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop  ตอน “ขอพระราชทานอภัยโทษ” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ  

กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน “กฎหมาย ปปง.กับการทุจริตการเลือกตั้ง” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Talking Points by Siraphop Series (3)

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Talking Points by Siraphop Series (2)

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Talking Points by Siraphop Series (1)

พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร ทาง The Bangkok Voice โปรดติดตามนะครับ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top