สลัดเป็ดกงฟี

รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Cooking Club กับ เชฟเนตรอำไพ สาระโกเศศ Executlve Chef Owner Triplets Brasserie ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 รายการคุยกันวันเสาร์[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top