ทฤษฎีใหม่ ‘สลัดอากาศ’ ชิงเครื่องบินมาเลเซีย

เหตุที่ค้นหาโบอิง 777 ของมาเลเซียที่สูญหายไม่เจอ อาจเป็นเพราะสลัดอากาศเข้าควบคุมเครื่องบิน ปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด แล้วขับไปลงจอดยังสนามบินลับ

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top