สภาวะไฟฟ้าประเทศไทย ตอนที่ 2

สภาวะไฟฟ้าประเทศไทย ตอนที่ 2 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ออกอากาศทาง Next Step Television

สภาวะไฟฟ้าประเทศไทย ตอนที่ 1

สภาวะไฟฟ้าประเทศไทย ตอนที่ 1 รายการ S Magazine ช่วง Techno for Life ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ออกอากาศทาง Next Step Television

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top