สิ่งทอไทยสู่เวทีโลก

คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มาพูดคุยถึงสถานการณ์สิ่งทอไทย และโอกาสในการขยายตัวของสิ่งทอไทยในเวทีโลก หลังเข้ารวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ในรายการ “สุรนันทน์ ทูไนท์”

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top