ถอดสลักข่าว 20 ก.พ. 57 – ความอยุติธรรมเกิด…ความสงบไม่มี

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ก.พ. 57 ประเด็น ความอยุติธรรมเกิด…ความสงบไม่มี  สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชัญญา ชำนาญกุล แกนนำกลุ่ม My Freedom และนางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.พ. 57 – เทพทาโรไม้หอมมงคลมหัศจรรย์

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.พ. 57 ประเด็น เทพทาโรไม้หอมมงคลมหัศจรรย์  สัมภาษณ์พิเศษ นายทรรศนีย์ พัฒนเสรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ,ดร.คงศักดิ์ มีเกิด หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ และนายสมบูลย์ บุญยืน หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ก พ 57 – บทบาทธนาคารรัฐ

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ก พ 57 ประเด็น บทบาทธนาคารรัฐ  สัมภาษณ์พิเศษ นายพิชัย  นริพทะพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.พ.57 – บทสรุป…ทางออกปัญหาเลือกตั้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.พ.57 ประเด็น บทสรุป…ทางออกปัญหาเลือกตั้ง สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย คณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ก.พ.57 – กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน..ทวงคืนกระทรวงมหาดไทย

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ก.พ.57 ประเด็น  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน   ทวงคืนกระทรวงมหาดไทย สัมภาษณ์พิเศษ นายชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ และ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ก.พ.57 – รับมือ..ภัยแล้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ก.พ.57 ประเด็น รับมือ..ภัยแล้ง สัมภาษณ์พิเศษ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิาวร  ผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 11 ก.พ.57 – ผลกระทบ”ท่องเที่ยว”

รายการ ถอดสลักข่าว 11 ก.พ.57 ประเด็น  -ผลกระทบ”ท่องเที่ยว” สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมัยรัตน์  พีระญาณ์โกเศส  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นายจิระเดช  ห้วยหงษ์ทอง  ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ก.พ.57 – สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา “วันมาฆะบูชา”

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ก.พ.57 ประเด็น สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา “วันมาฆะบูชา” ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ก.พ.57 – ไทย “หลุมดำ” อาเชียน จริงหรือไม่

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ก.พ.57 ประเด็น ไทย “หลุมดำ” อาเชียน จริงหรือไม่ สัมภาษณ์พิเศษ คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ก.พ.57 – การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ก.พ.57  ประเด็น -การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.พ.57 – วิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง

รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.พ.57 ประเด็น วิวาห์ใต้สมุทร   จังหวัดตรัง สัมภาษณ์พิเศษสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 4 ก.พ.57 – “ล้มเลือกตั้ง” ให้เป็นโฆฆะ..ทำได้หรือไม่

รายการถอดสลักข่าว 4 ก.พ. 57   ประเด็น – “ล้มเลือกตั้ง” ให้เป็นโฆฆะทำได้หรือไม่ สัมภาษณ์พิเศษนายสุชัยวุ ธ ชาวสวนกล้วยนักกฎหมายอิสระ  ผู้ดำเนินรายการคุณจิรภาสีตาบุตร [youtube ที่ที่ aXHBnOtPNt8] [youtube ที่ที่ HTGoB9GKw3Q] ข่าวเสียงกรุงเทพฯโดย

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.พ.57 – ทำไมเลือกตั้ง 2 ก.พ. จึงไม่โมฆะ

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.พ.57 ประเด็น ทำไมเลือกตั้ง 2 ก.พ. จึงไม่โมฆะ สัมภาษณ์พิเศษ ประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการ การเลือกตั้ง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 29 ม.ค.57-ประเทศไทยถ้าไม่มีเลือกตั้ง

รายการ ถอดสลักข่าว  29 ม.ค.57 ประเด็น ประเทศไทยถ้าไม่มีเลือกตั้ง สัมภาษณ์พิเศษนายจาตุรนต์ ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ม.ค.57-ตำรวจเตรียมขอพื้นที่จราจรคืนจาก กปปส.

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ม.ค.57 ประเด็น ตำรวจเตรียมขอพื้นที่จราจรคืนจาก  กปปส. สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก  ผู้บังคับการตำรวจจราจร  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ม.ค.57 – เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.”กรณีเลื่อนเลือกตั้ง”

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ม.ค.57 ประเด็น เปิดคำวินิจฉัยศาล รธน.”กรณีเลื่อนเลือกตั้ง” สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 22 ม.ค.57 – พรก.ฉุกเฉิน คุมอยู่-ไม่อยู่

รายการ ถอดสลักข่าว 22 ม.ค.57 ประเด็น พรก.ฉุกเฉิน คุมอยู่-ไม่อยู่ สัมภาษณ์พิเศษ นายวิโรจน์  อารี  คณะรัฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ม.ค.57 – เครียดการเมือง..เสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ม.ค.57 ประเด็น-เครียดการเมือง…เสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว   สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ม.ค. 57 – ต่างชาติหนุนเลือกตั้ง ปกป้องประชาธิปไตย

รายการ ถอดสลักข่าว ประเด็น “ต่างชาติหนุนเลือกตั้ง ปกป้องประชาธิปไตย” สัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ม.ค.57 – จุดเทียนเพื่อสันติภาพ

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ม.ค.57 ประเด็น -”จุดเทียนเพื่อสันติภาพ” สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชัญญา ชำนาญกุล กับ คุณ เฉลิม ชั่งกองมะดัน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 15 ม.ค.57 – ผลกระทบการศึกษา จากการปิดกรุงเทพ

รายการ ถอดสลักข่าว 15 ม.ค.57 ประเด็น ผลกระทบการศึกษา จากการปิดกรุงเทพ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

Page 10 of 19« First...89101112...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top