ช่วยเหลือตัวเองอย่างไรหากต้องเจอภัยน้ำท่วม

ช่วงที่ผ่านมา  เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วม  ผู้เขียนก็เช่นกันค่ะ   ระหว่างการนั่งมอง Timeline ใน twitter ของตัวเอง มีหลาย ๆ link ที่ผู้เขียนคิดว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top