เจ้านายในดวงใจ

คราวที่แล้ว คุยกันเกี่ยวกับ ลูกน้องแบบไหนที่เจ้านายอยากได้  เพื่อความเป็นธรรม  เราก็ต้องหันมาถามลูกน้องทั้งหลายว่า  อยากได้เจ้านายแบบไหนบ้าง

ลูกน้องในดวงใจ

เมื่อมีคำถาม ถามบรรดาเจ้านายทั้งหลายว่า   เจ้านายคะ  ท่านอยากได้ลูกน้องแบบไหนคะ 

การประเมินผลงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนในทัศนะของ ลูกน้อง

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกผักชีของคนทำงานหลาย ๆ คน   เนื่องจากเป็นระยะเวลาแห่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี ผู้บังคับบัญชาหลายท่านมักจะสังเกตการทำงานของลูกน้องในช่วงนี้เป็นพิเศษ  ถ้าว่าไป  ทั้งลูกน้องและเจ้านายก็เหมือนคุณครูกับนักเรียนนั่นล่ะค่ะ  ถ้านักเรียนขยันสม่ำเสมอตลอดปี  คุณครูก็เห็น  หรือว่านักเรียนคนไหน อดหลับอดนอนช่วงก่อนสอบ เพื่ออ่านให้จบ คุณครูก็ทราบ  ส่วนมากนักเรียนที่ขยันอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัดตลอดปี มักจะมีผลการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มาเร่งเครื่องช่วงใกล้สอบ เจ้านายและลูกน้องก็เช่นกัน ลูกน้องคนไหนที่ขยันเป็นช่วง ๆ[.....]

Principle of Love Ocean: Let Heart & Soul Lead to Sustain

  วิธีการในการดำเนินธุรกิจ “ทางเลือกใหม่” ที่เดินอยู่บน “ฐานของความรัก” ที่เรียกว่า Principle of Love Ocean หรือ น่านน้ำแห่งความรัก เป็นแนวคิดที่มิได้เป็นการต่อยอดหรือเกี่ยวเนื่องอันใดกับ

น่านน้ำแห่งความรัก “ใช้ความรัก…แทนคำสั่ง”

พนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และ “ความรัก” เป็นสิ่งที่ใช้บริหารงาน และบริหารคนที่ได้ผลดีที่สุด มือชงาถือความรัก มือซ้ายถือความเมตตา สายตาต้องเฝ้ามองดูรายละเอียดของทุกชีวิต พนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ แม้ผู้บริหารจะมีกลยุทธ์ใดๆ เพื่อเพิ่มยอดขายที่ได้ผล แต่สุดท้ายแล้วธุรกิจจะเดินไปได้อย่างไรหากไม่มีพนักงานเป็นกำลัง ผู้บริหารหลายท่านส่วนใหญ่มักจะหลงลืมในเรื่องนี้ไป จนกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้องค์กรขาดคนดีมีฝีมือ หรือในบางครั้งก็มีการเข้าออกของพนักงานอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นปัญหาหลักขององค์กร ดังนั้นการ “ความรัก” จึงเป็นสิ่งที่ใช้บริหารงานและบริหารคนที่ได้ผลดีที่สุด ด้วยเหตุที่ว่าทุกคนต่างก็ได้รับความรักจากพ่อแม่[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top