รายการ ถอดสลักข่าว 8 ม.ค.57 – สกอ.เร่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย

รายการ ถอดสลักข่าว 8 ม.ค.57 ประเด็น -สกอ.เร่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ม.ค.57 – ปิดกรุงเทพ…แท๊กซี่ตกงานเพียบ

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ม.ค.57 ประเด็น  -ปิดกรุงเทพ…แท๊กซี่ตกงานเพียบ สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทม. ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ม.ค.57 – อย.เตือนระวัง”ยาทาให้ผิวขาว” อันตราย-ขาลาย

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ม.ค.57 ประเด็น อย.เตือนระวัง”ยาทาให้ผิวขาว” อันตราย-ขาลาย   สัมภาษณ์พิเศษ ภก.ประพันธ์  อางตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 2 ม.ค.57 ภาพรวมอุบัติภัยจราจรปีใหม่

รายการ ถอดสลักข่าว  2 ม.ค.57  ประเด็น ภาพรวมอุบัติภัยจราจรปีใหม่   สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.เรืองศักดิ์  จริตเอก  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 1 ม.ค.57 -แนวโน้มการเมืองไทยปี 57

รายการ ถอดสลักข่าว  1 ม.ค.57  ประเด็น แนวโน้มการเมืองไทยปี 57 สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ยุทธพร อิสรชัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 31 ธ.ค.56 -เศรษฐกิจปี ๕๗ ตัวไหนรุ่ง – ร่วง

รายการ ถอดสลักข่าว 31 ธ.ค.56 ประเด็น เศรษฐกิจปี ๕๗ ตัวไหนรุ่ง – ร่วง  สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.หอการค้าไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 30 ธ.ค.56 – ต้อนรับปีใหม่…สังคมไทยสงบสุข

รายการ ถอดสลักข่าว 30 ธ.ค.56 ประเด็น - ต้อนรับปีใหม่…สังคมไทยสงบสุข    สัมภาษณ์พิเศษ พระมหาวีรพล  วีรญาโณ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา  พระครูปลัดบัณฑิต  อินฺทเมธี  วัดสังข์กระจายวรวิหาร พระมหามงคล  วรธมฺมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรตี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 – บขส.ร่วมใจ บริการกลับบ้านปลอดภัย

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 ประเด็น  บขส.ร่มใจ  บริการกลับบ้านปลอดภัย  สัมภาษณ์พิเศษ นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำกัด ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธ.ค.56 ปีใหม่สัญจรปลอดภัย…ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธ.ค.56 ประเด็น  ปีใหม่สัญจรปลอดภัย…ร่วมใจลดอุบัติเหตุ สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ธ.ค.56 แนวทางป้องกันไฟป่า

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ธ.ค.56 ประเด็น  -    แนวทางป้องกันไฟป่า   สัมภาษณ์พิเศษ   นายอุธร  สุทธิมิตร  ผุ้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ธ.ค.56 – เตรียมผลิตครูอาชีพ…รับอาเซียน

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ธ.ค.56 ประเด็น  -    เตรียมผลิตครูอาชีพ…รับอาเซียน  สัมภาษณ์พิเศษ   รองศาสตราจารย์พินิต  รตะนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ธ.ค.56 – รู้ก่อน(จะ)ส่งไม้ไปยุโรป

รายการ ถอดสลักข่าว 17 ธ.ค.56   ประเด็น  -  รู้ก่อน(จะ)ส่งไม้ไปยุโรป  สัมภาษณ์พิเศษ  นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต  กรมป่าไม้ นายอารักษ์  สุขสวัสดิ์  นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ธ.ค.56 – เด็กเครีดเอ็นทรานซ์ ..เสี่ยงโรคซึมเศร้า

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 ธ.ค.56   ประเด็น  -  เด็กเครีดเอ็นทรานซ์ ..เสี่ยงโรคซึมเศร้า สัมภาษณ์พิเศษ  แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ธ.ค.56 -ทางออกวิกฤตการณ์การเมืองไทย

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ธ.ค.56  ประเด็น  - ทางออกวิกฤตการณ์การเมืองไทย  สัมภาษณ์พิเศษ  นายจักรชัย  โฉมทองดี  กลุ่มโลกสวยปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี  

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธ.ค.56 -” เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง “

รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธ.ค.56  ประเด็น  - ” เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง “  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.นฤมล  ภานุนำภา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  กรมป่าไม้ นายรวม  สุขวัฒฑโก  เจ้าของโรงงานเตาทอง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ธ.ค.56 -”รู้รักสามัคคี….ก่อนชาติจะสิ้น”

ประเด็น  -”รู้รักสามัคคี….ก่อนชาติจะสิ้น” สัมภาษณ์พิเศษ  พระมหาวีรพล    วีรญาโณ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by The Bangkok Voice News รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ธ.ค.56 -ต้านคอรัปชั่นรับประชาคมอาเซี่ยน

ประเด็น  -ต้านคอรัปชั่นรับประชาคมอาเซี่ยน สัมภาษณ์พิเศษ  ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ธ.ค.56 – รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว

  ประเด็น  -  รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว  สัมภาษณ์พิเศษ  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 2 ธ.ค.56 – “การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช”

  ประเด็น  - ” การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช”  รายการ ถอดสลักข่าว เสนอในประเด็น การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช สัมภาษณ์ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  โดยมี[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 29 พ.ย.56 – ศธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้รับ AC

ประเด็น  - ศธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้รับ AC สัมภาษณ์พิเศษ  จุไรรัตน์  แสงบุญนำ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ย.56 – มหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาโลก

ประเด็น -มหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาโลก สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

Page 2 of 1412345...10...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top