รายการ ถอดสลักข่าว 3 ต.ค. 2556 – “แนวทางช่วยเหลือ-เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

รายการ ถอดสลักข่าว 3 ต.ค. 2556 ประเด็น -”แนวทางช่วยเหลือ-เยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” สัมภาษณ์พิเศษ ฉัตรฉัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 2 ต.ค. 2556 – ร่วมฉลอง “พระชันษา 100 ปี” สดุดีพระสังฆบิตร

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 ต.ค. 2556 ประเด็น -ร่วมฉลอง “พระชันษา 100 ปี” สดุดีพระสังฆบิตร สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย กรรมการและเลขานุการอำนวยการงาน ฉลอง “พระชันษา 100 ปี” ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 1 ต.ค. 2556 – แนวทางป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง

รายการ ถอดสลักข่าว 1 ต.ค. 2556 ประเด็น -แนวทางป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ก.ย.2556 – จับตาทิศทางตลาดรัสเซียและตะวันออกกลาง

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ก.ย.2556 ประเด็น  -จับตาทิศทางตลาดรัสเซียและตะวันออกกลาง สัมภาษณ์พิเศษ  คุณกัลยาณี  ศิริกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ร กรุงมอสดก   คุณนายณัฐพงศ์  บุญจริง  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  ณ เมืองดูไบ

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ก.ย.2556 – ทิศทางการผลักดันการส่งออกครึ่งปีหลัง ปี 2556

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ก.ย.2556 ประเด็น  -ทิศทางการผลักดันการส่งออกครึ่งปีหลัง ปี 2556 สัมภาษณ์พิเศษ คุณ ศรีรัตน์ รัษฐปานะ  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ     ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by The[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.ย.2556 -Thailand Innovation & Trade Expo 2013

รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.ย.2556 ประเด็น Thailand Innovation & Trade Expo 2013 สัมภาษณ์พิเศษ คุณ คุณศรีรัตน์  รัษฐปานะ  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ก.ย.2556 – “ถกความร่วมมือ เพื่อมั่นคงด้านน้ำอาเชียน”

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ก.ย.2556 ประเด็น  ”ถกความร่วมมือ “เพื่อมั่นคงด้านน้ำอาเชียน” สัมภาษณ์พิเศษ คุณ ชัยพร  ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ก.ย.2556 – สถานการณ์น้ำ…คุมอยู่-ไม่อยู่

รายการ ถอดสลักข่าว  20 ก.ย.2556 ประเด็น สถานการณ์น้ำ…คุมอยู่-ไม่อยู่  สัมภาษณ์พิเศษ นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินรายการโดย จิรภา  สีตาบุตร         ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.ย.2556 – “จับตา….สถานการณ์น้ำ”

  รายการ ถอดสลักข่าว  19 ก.ย.2556   ประเด็น “จับตา….สถานการณ์น้ำ” สัมภาษณ์พิเศษ นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย จิรภา  สีตาบุตร         ผู้ดำเนินรายการ[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ก.ย.2556 – ข้อเท็จจริงข้าวเน่า ความจริงจาก อตก.

รายการ ถอดสลักข่าว  18 ก.ย.2556 ประเด็น   -” ข้อเท็จจริงข้าวเน่า ” ความจริงจาก อตก. สัมภาษณ์พิเศษ คุณ  ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร         ผู้ดำเนินรายการ[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ก.ย.2556 – ภารกิจดูแลสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน

รายการ ถอดสลักข่าว  10 ก.ย.2556   ประเด็น  -ภารกิจดูแลสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน สัมภาษณ์พิเศษ คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการถอดสลักข่าว 5 ก.ย.2556 – เดินหน้าส่งเสริมอีโคคาร์ เฟส 2

  รายการ ถอดสลักข่าว  5 ก.ย.2556   ประเด็น เดินหน้าส่งเสริมอีโคคาร์ เฟส 2  สัมภาษณ์พิเศษ คุณประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กับ คุณอุดม  วงศ์วิวัฒน์ไชย์   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 29 ส.ค.2556 – “ปัญหาทางมลพิษ และแนวทางแก้ไข”

  รายการ ถอดสลักข่าว  29 ส.ค.2556   ประเด็น ”ปัญหาทางมลพิษ และ แนวทางแก้ไข” สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ส.ค.2556 – “การปฏิรูปประเทศไทย ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ”

รายการ ถอดสลักข่าว  26 ส.ค.2556 ประเด็น ”การปฏิรูปประเทศไทย ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ” สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.โคทม  อารียา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ส.ค.2556 – “สร้างรายได้จากท่องเที่ยว 2 ล้านล้าน..ทำได้จริงหรือ”

รายการ ถอดสลักข่าว  19 ส.ค.2556   ประเด็น “สร้างรายได้จากท่องเที่ยว ๒ ล้านล้าน..ทำได้จริงหรือ”  สัมภาษณ์พิเศษ นายสมศักดิ์  ภูรีศรีศักดิ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 13 ส.ค.2556 -ชะตากรรม 4 แรงงานไทยใน “ไนจีเรีย”

รายการ ถอดสลักข่าว  13 ส.ค.2556   ประเด็น -ชะตากรรม ๔ แรงงานไทยใน “ไนจีเรีย”  สัมภาษณ์พิเศษ นายณรงค์  ศศิธร  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 8 ส.ค.2556 -สภาปฏิรูปการเมือง ทางออกการเมือง?

รายการ ถอดสลักข่าว  8 ส.ค.2556 ประเด็น -สภาปฏิรูปการเมือง ทางออกการเมือง? สัมภาษณ์พิเศษ นาย รศ.ยุทธพร  อิสรชัย คณะบดีคณะรัฐศาสตร์  มสธ. ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 7 ส.ค.2556 -ถูกทวงหนี้ มีทางออกอย่างไร

รายการ ถอดสลักข่าว  7 ส.ค.2556 ประเด็น -ถูกทวงหนี้  มีทางออกอย่างไร สัมภาษณ์พิเศษ นายชูชาติ  บุญยงยศ  ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 6 ส.ค.2556 -สภาปฏิรูปการเมือง..จะไปทางไหน

รายการ ถอดสลักข่าว  6 ส.ค.2556 ประเด็น -สภาปฏิรูปการเมือง  จะไปทางไหน สัมภาษณ์พิเศษ นายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 2 ส.ค.2556 – ผลกระทบสัตว์ทะเล.. กรณีน้ำมันรั่ว

รายการ ถอดสลักข่าว  2 ส.ค.2556 ประเด็น  -ผลกระทบสัตว์ทะเล.. กรณีน้ำมันรั่ว สัมภาษณ์พิเศษ นายมาโนช  รุ่งราตรี   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 1 ส.ค.2556 -“เกาะติดสถานการณ์น้ำ – การช่วยเหลือ”

รายการ ถอดสลักข่าว  1 ส.ค.2556 ประเด็น  “เกาะติดสถานการณ์น้ำ – การช่วยเหลือ” สัมภาษณ์พิเศษ นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดร.สมบุญ  โฆษิตานนท์  ผอ.สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติ  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by[.....]

Page 12 of 18« First...1011121314...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top