รายการ ถอดสลักข่าว 14 ม.ค.57 – พุทธอิสระ..กับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง

รายการ ถอดสลักข่าว 14 ม.ค.57 ประเด็น พุทธอิสระ..กับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร         by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ม.ค.57 – รับมือเหตุฉุกเฉินความรุนแรง

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ม.ค.57 ประเด็น -รับมือเหตุฉุกเฉินความรุนแรง สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 9 ม.ค.57 – “แนวทางดูแลป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วม”

รายการ ถอดสลักข่าว 9 ม.ค.57 ประเด็น -”แนวทางดูแลป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วม” สัมภาษณ์พิเศษ คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 – บขส.ร่วมใจ บริการกลับบ้านปลอดภัย

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 ประเด็น  บขส.ร่มใจ  บริการกลับบ้านปลอดภัย  สัมภาษณ์พิเศษ นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำกัด ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธ.ค.56 ปีใหม่สัญจรปลอดภัย…ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธ.ค.56 ประเด็น  ปีใหม่สัญจรปลอดภัย…ร่วมใจลดอุบัติเหตุ สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 2 ธ.ค.56 – “การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช”

  ประเด็น  - ” การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช”  รายการ ถอดสลักข่าว เสนอในประเด็น การจัดงาน ๕ ธันวามหาราช สัมภาษณ์ ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  โดยมี[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ย.56 – มหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาโลก

ประเด็น -มหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาโลก สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ย.56 -ดีเดย์ ๑ ม.ค. ลดภาษีบุคคล

ประเด็น -ดีเดย์ ๑ ม.ค. ลดภาษีบุคคล    สัมภาษณ์พิเศษคุณเบญจา  หลุยเจริญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ย.56 – ครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. 14 ปี

  ประเด็น  ครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. 14 ปี สัมภาษณ์พิเศษ   คุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 12 พ.ย.56 – สปส.เตรียมจ่ายสิทธิชราภาพ

ประเด็น  สปส.เตรียมจ่ายสิทธิชราภาพ สัมภาษณ์พิเศษ   นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 11 พ.ย.56 – “รัฐพร้อมจ่ายเงินรับจำนำข้าว”

ประเด็น  ”รัฐพร้อมจ่ายเงินรับจำนำข้าว” สัมภาษณ์พิเศษ    นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรายการถึงประเด็น “รัฐพร้อมจ่ายเงินรับจำนำข้าว” ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 8 พ.ย.56 – สติมา..ปัญญาเกิด

ประเด็น  -สติมา..ปัญญาเกิด สัมภาษณ์พิเศษ   ผศ.ดร.พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ย.56 – วิธีแก้เครียดการเมือง

  ประเด็น  -  วิธีแก้เครียดการเมือง สัมภาษณ์พิเศษ  น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 5 พ.ย.56 – “งานวันคนพิการ”

ประเด็น  -”งานวันคนพิการ” สัมภาษณ์พิเศษ พลเอกสิงหา เสาวภาพ  ประธานกรรมการจัดงาน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 4 พ.ย.56 – จับตา…การเมืองไทย

ประเด็น  -จับตา…การเมืองไทย  สัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย  คณบดีรัฐศาสตร์  มสธ. ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 30 ตค 56 – ม๊อบต้านนิรโทษ…คุมอยู่-ไม่อยู่

ประเด็น -ม๊อบต้านนิรโทษ…คุมอยู่-ไม่อยู่    สัมภาษณ์พิเศษ พลโท ภราดร  พัฒนถาบุตร  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 29 ตค 56 – เดินหน้ายกรถ…สำเร็จหรือไม่

ประเด็น -เดินหน้ายกรถ…สำเร็จหรือไม่  สัมภาษณ์พิเศษ     พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก  ผู้ช่่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 23 ตค 56 – เกาะติด…คดีปราสาทพระวิหาร

รายการ ถอดสลักข่าว 22 ตค 56 – “ยกรถ….แก้รถติดได้จริงหรือไม่ “

ประเด็น  -”ยกรถ….แก้รถติดได้จริงหรือไม่ “  สัมภาษณ์พิเศษ    พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงนอก  ผู้บังคับการตำรวจจราจร   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ตค 56 – ถกปัญหาสอบไม่ผ่าน “ซ้ำซั้น”

ประเด็น ถกปัญหาสอบไม่ผ่าน “ซ้ำซั้น”  สัมภาษณ์พิเศษ  นายจาตุรนต์  ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 4 ตค 56 – กินเจอย่างไร..ให้ถูกวิธี

ประเด็น -กินเจอย่างไร..ให้ถูกวิธี สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

Page 11 of 18« First...910111213...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top