The Hel(l)met Show EP 63 : บิ๊กตู่ใจดีโอบอ้อมอารี ประกันราคายาง..แต่ไม่ประกันอนาคต “พิชญ์-สุรนันทน์”

  ยางพาราเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและในอีกฐานะก็เป็นพืชในเกมการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยจนมีคำเปรียบเปรยว่ายางพาราเปรียบเสมือนสายเลือดของชาวใต้

ยางใต้โอด! ยางดิบดิ่งเหลือ ′4โลร้อย′ โค่นทั้งสวนก็ไม่คุ้ม จ่อปลุกม็อบขอใช้ม.44 ช่วย

  นายกสมาคมชาวสวนยางกระบี่ และนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการเร่งด่วน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา หลังราคาตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี 4 กิโลร้อยบาท

นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลจีนลงนามเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากประเทศปีละ 1 ล้านตัน และยางพาราปีละ 2 แสนตัน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.  เวลา 14.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.6 ดอนเมือง ภายหลังการเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าว

นายกฯส่งสุภรณ์ถกแกนนำแก้ราคายางขออย่าปิดถนน3กย

นายกรัฐมนตรี ส่ง ‘สุภรณ์’ ถกเครือข่ายสวนยาง ทั่วประเทศ บ่ายนี้ ขอไม่ให้ชุนนุมใหญ่ ในวันที่ 3 กันยายน นี้ ขณะ ปธ.สหกรณ์ยาง ลั่น รับไม่ได้ 80 บาท/กก.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top